Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más Información Cerrar

Productes i Serveis

Com a fabricants de béns d'equip per a la Indústria de Caldereria en general, oferim la construcció de tots els elements involucrats en aquest procés, així com:

 • Projectes.
 • Construcció d'equips.
 • Construcció d'equips a pressió (DEP).
 • Reformes.
 • Muntatges.
 • Posades en marxa.
 • Legalitzacions.
 • Proves periòdiques.

Per a tot tipus de Plantes Industrials.

Construïm equips de qualsevol mida i qualitat a necessitat del client.


 • Amb mitja canya.
 • Amb camisa.
 • Amb serpentí interior.
 • Per a altes temperatures i pressió.
 • Hidrogenadors.
 • Cristalitzadors.
 • Mescladors i diluidors.
 • Fermentadors.

 • Hèlix d'alt rendiment.
 • Hèlix marina i gamma.
 • Hèlix doble flux.
 • Turbina axial i radial.
 • Disc dent serra.
 • Àncora.
 • Doble àncora i pala.
 • Cinta helicoïdal.

 • Amb feix tubular.
 • Amb serpentí.
 • De simple i múltiples passos.
 • Evaporadors de feixos tubulars.
 • Condensadors de tubs.

 • Construïm dipòsits de qualsevol mida i qualitat a necessitat del client.
 • D'emmagatzematge.
 • De calefacció.
 • Estèrils.
 • Per a alta pressió.
 • Calorifugats.

 • Estufes: de buit, atmosfèriques, contínua de rodets, d'aire, elèctriques, amb vapor i amb oli tèrmic.
 • Filtres: de cistella, amb diferents tamisos i de plat.
 • Serpentins: de qualsevol forma, refrigeració, calefacció i per a mescles.
 • Mescladores especials: per a pastes molt viscoses, per sòlids, voltejadores i contínues.
 • Unitats compactes: unitats calefactores, de refrigeració, de recollida i tractament.

 • Tremuges.
 • Cubes d'emmagatzematge.
 • Vàlvules de comporta especials.
 • Estructures.
 • Elements per a medi ambient.
 • Sense fins.
 • Garbells.
 • Cintes transportadores.
 • Binds.

 • Transports (nacionals i internacionals).
 • Transports especials.
 • Grues.
 • Projectes d'enginyeria.
 • Legalitzacions.
 • Proves periòdiques (disposem de permisos legals).

 • Canonades de procés.
 • Canonades de serveis, vapor, AC. tèrmic.
 • Xarxes per aigua.
 • Canonades per a gasos.
 • Muntatges d'equips.
 • Estructures metàl.liques.
 • Treballs i manteniments per hores.
 • Disposem de documentació acreditativa com instal·ladors.